ศูนย์ฯสิริกิติ์ เปิดให้บริการจุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ฟรี

?ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เปิดจุดชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ฟรี?

          รายงานข่าวระบุว่า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้เปิดให้บริการ “โซลาร์ ชาร์จเจอร์ สเตชั่น” (Solar Charger Station) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ศูนย์ฯสิริกิติ์ในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างได ถือเป็นการตอบรับเทรนด์ติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลา 

          สำหรับ โซลาร์ ชาร์จเจอร์ สเตชั่น ถือเป็นการนำพลังงาน แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก มาใช้ผลิตพลังงานเฉลี่ย 1200 วัตต์ สำหรับเคาน์เตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งอยู่บริเวณ โซน ซี ด้านหลังร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ทั้งนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2229 3000 กด 0